måndag 21 januari 2013

Folkköks uppstartsmöte

Måndag d. 21. januari träffas vi för att planera inför våren 2013. Alla som har lyst att vara aktiva på folkkök är mycket välkomna.
Vi träffas framför Universitetsbiblioteket kl 18.00